Описи вибіркових навчальних дисциплін

Деталі

На 2018/2019 н. р.

Кафедра вищої математики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Додаткові розділи геометрії 90 5,6 бакалавр 2 М

Опис

Анотація

Основи фрактальної геометрії 90 5, 6 бакалавр 2 М

Опис

Анотація

Додаткові розділи ТЙМС 90 3 магістр 1 Ммп (1,4),    1 Ммн (1,9)

Опис

Анотація

Додаткові розділи алгебри і теорії чисел 90 3 магістр 1 Ммп (1,4),    1 Ммн (1,9)

Опис

Анотація

Додаткові розділи геометрії і топології 90 3 магістр 1 Ммп (1,4),    1 Ммн (1,9)

Опис (1,4) 

Опис (1,9)

Анотація (1,4)

Анотація (1,9)

Геометрія чисел 90 3 Магістр 1 Ммн (1,9)

Опис

Анотація

Конструктивна теорія функцій 90 3 Магістр 1 Ммн (1,9)

Опис

Анотація

Додаткові розділи алгебри 90 3, 4 бакалавр 1 М

Опис

Анотація

Основи теорії Галуа 90 3, 4 бакалавр 1 М

Опис

Анотація

Математична логіка 90 7 бакалавр 31-32мфі, 31меі

Опис

Анотація

Теорія алгоритмів 90 7 бакалавр 31-32мфі, 31меі

Опис

Анотація

Вибрані питання алгебри і геометрії 90 7 бакалавр 31-32мфі, 31меі

Опис

Анотація

Теорія ймовірностей і мат.статистика 90 4 бакалавр 1 фа, 1 фсо

Опис

Анотація

Теорія ймовірностей фізичних процесів 90 4 бакалавр 1 фа, 1 фсо

Опис

Анотація

 Кафедра математичного аналізу та диференціальних рівнянь

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Додаткові розділи математичного аналізу 90 3 магістр

1 Ммп (1,4),

1 Ммп (1,9)

Опис

Анотація

Додаткові розділи диференціальних та інтегральних рівнянь 90 3 магістр

1 Ммп (1,4)

1 Ммп (1,9)

Опис

Анотація

Додаткові розділи ТЙМС

90 3 магістр

1 Ммп (1,4)

1 Ммп (1,9)

Опис

Анотація

Елементи теорії випадкових процесів

90 3 магістр

1 Ммп (1,9)

Опис

Анотація

Елементи стохастичного аналізу 90 3 магістр

1 Ммп (1,9)

Опис

Анотація

Вибрані питання мат.аналізу та диф.рівнянь 90 8 бакалавр 31-32 мфі, 31 меі

Опис1

Анотація1

 

Опис2

Анотація2

 Кафедра загальної та прикладної фізики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Фізичні дослідження в Україні 60 5 бакалавр 2 ФСО

Опис

Анотація

Наукові фізичні школи 60 5 бакалавр 2 ФСО

Опис

Анотація

Спецкурси і спецсемінари з фізики      
*«Синергетичні проблеми фізики» 90 2 магістр 1 ФАм (1,9)

Опис

Анотація

*«Фізика наносистем» 90 2 магістр 1 ФАм (1,9)

Опис

Анотація

Вибрані питання фізики 90 8 бакаклавр 31-32 мфі

Опис

Анотація

Вибрані питання прикладної фізики 90 3 магістр 1ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Кафедра експериментальної і теоретичної фізики та астрономії

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Спецкурси і спецсемінари з фізики  90  3  магістр  1 ФАм(1,9)

 Опис

Анотація

Вибрані питання теоретичної фізики 90 3 магістр 1 ФАм (1,9)

Опис

Анотація

Вибрані питання астрономії 90 7 бакалавр 31 ФМІ

Опис

Анотація

Вибрані питання космології 90 7 бакалавр 31 ФМІ

Опис

Анотація

Вибрані питання теоретичної фізики 90 7 бакалавр 31 ФМІ

Опис

Анотація

Кафедра математики і теорії та методики навчання математики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Вибрані питання елементарної математики 90 3 магістр 1 МСОм (1,4)

Опис

Анотація

Сучасні технології навчання математичних дисциплін 90 3 магістр 1 МСОм (1,4)

Опис

Анотація

Практикум з розв’язування конкурсних та олімпіад них задач 90 3 магістр 1 МСОм (1,4)

Опис

Анотація

Методика створення тестових завдань 90 3 магістр 1 МСОм (1,4)

Опис

Анотація

Вибрані питання елементарної математики 90 3 магістр 1 МСОм (1,9)

Опис

Анотація

Сучасні технології навчання математичних дисциплін 90 3 магістр 1 МСОм (1,9)

Опис

Анотація

Практикум з розв’язування конкурсних та олімпіад них задач 90 3 магістр 1 МСОм (1,9)

Опис

Анотація

Методика створення тестових завдань 90 3 магістр 1 МСОм (1,9)

Опис

Анотація

Елементарна математика 42 4 бакалавр 1 М

Опис

Анотація

Вибрані питання шкільного курсу математики 42 4 бакалавр 1 М

Опис

Анотація

Елементарна математика 84 5, 6 бакалавр 2 М

Опис

Анотація

Вибрані питання шкільного курсу математики 84 5, 6 бакалавр 2 М

Опис

Анотація

Вибрані питання методики навчання математики 90 8 бакалавр 31-32 мфі, 31 меі

Опис

Анотація

Історія математики 90 8 бакалавр 31-32 мфі, 31 меі

Опис

Анотація

Кафедра методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Історія математика 90 8 бакалавр 31-32мфі, 31меі

Опис

Анотація

Історія фізики 90 8 бакалавр 31-32мфі, 31меі

Опис

Анотація

Історія економічних вчень 90 8 бакалавр 31-32мфі, 31меі

Опис

Анотація

Історія фізики 90 4 бакалавр 1фсо, 1фа

Опис

Анотація

Фізика в історичних постатях 90 4 бакалавр 1фсо, 1фа

Опис

Анотація

Математичні методи прогнозування часових рядів 90 3 магістр 1Ммп(1.4)

Опис

Анотація

Математичні методи обробки результатів педагогічного експерименту 90 3 магістр 1 МСОм (1,9)

Опис

Анотація

Статистичні методи в психології і педагогіці 90 3 магістр 1 МСОм (1,9)

Опис

Анотація

Методологія наукових досліджень 90 3 магістр

1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Методологія наукових досліджень 90 3 магістр

1 ФАм (1,9)

Опис

Анотація

Методологія сучасної фізики 90 3 магістр 1 ФСОм (1,9)

Опис

Анотація

Методологія сучасної фізики 90 3 магістр 1 ФАм (1,9)

Опис

Анотація

Економіка освіти 90 3 магістр 1ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Історія і методологія фізики 90 3 магістр 1 ФАм (1,9)

Опис

Анотація

Освітні вимірювання 90 3 магістр 1 ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Інформаційні технології у професійній діяльності 90 3 магістр 1 ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Вибрані питання ТЙМС і математичної статистики 90 3 магістр 1ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

Вибрані питання статистичних методів обробки результатів фізичного експерименту 90 3 магістр 1ФСОмн(1.9)

Опис

Анотація

         

Кафедра анатомії, фізіології та шкільної гігієни

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Вікова фізіологія і валеологія 90 5 бакалавр 2 М, 2 МСО, 2 ФСО

Опис

Анотація

Анатомія, фізіологія та шкільна гігієна 90 5 бакалавр 2 М, 2 МСО, 2 ФСО

Опис

Анотація

Вікова фізіологія і валеологія 90 7 бакалавр 31-32 мфі, 31 меі

Опис

Анотація

Кафедра етики та естетики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Професійна етика 90 3 магістр

1 ФСОмн (1,9),

1МСОмн (1,9),

1 МСОмп (1,4),

1 Ммн (1,9),

1 Ммп (1,4)

Опис

Анотація

Етика науковця 90 3 магістр

1 ФСОмн (1,9),

1 МСОмн (1,9),

1 МСОмп (1,4),

1 Ммн (1,9),

1 Ммп (1,4)

Опис

Анотація

Етика та естетика 90 3 бакалавр 1фсо, 1фа

Опис

Опис

Анотація

Кафедра правознавства

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Правознавство 90      

Опис

Анотація

Кафедра педагогічної творчості

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Андрогогіка 90 3 магістр

1МСОмп(1.4)

1МСОмп(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

Опис

Анотація

Акмеологія 90 3 магістр

1МСОмп(1.4)

1МСОмп(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

Опис

Анотація

Інноваційні педагогічні технології 90 3 магістр

1МСОмп(1.4)

1МСОмп(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

Опис

Анотація

Основи професіоналізму викладача вищої школи 90 3 магістр

1МСОмп(1.4)

1МСОмп(1.9)

1Ммп(1.4)

1Ммн(1.9)

Опис

Анотація

Кафедра філософської антропології

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Лідерство і основи самореалізації особистості 90 3 магістр

1 ФСОмн (1,9),

1 МСОмн (1,9),

1 МСОмп (1,4),

1 Ммн (1,9),

1 Ммп (1,4)

Опис

Анотація

 Кафедра економічної теорії

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп Опис і анотація
Основи економічної теорії 90 4 бакалавр 1фсо, 1фа

Опис

Анотація

Вибрані питання економіки:

Інтеграція України у світову економіку 90 8 бакалавр 31меі

Опис

Анотація

Маркетингові дослідження 90 8 бакалавр 31меі

Опис

Анотація

Організація і облік діяльності суб’єктів малого підприємства 90 8 бакалавр 31меі

Опис

Анотація

Основи бізнесу 90 8 бакалавр 31меі

Опис

Анотація

Ринкова економіка 90 8 бакалавр 31меі

Опис

Анотація

 

На 2017/2018 н. р.

Кафедра вищої математики

Назва дисципліни

кількість

годин

семестр осв.ступінь

шифр груп, студенти

яких можуть обрати

Логіка 90 3 бакалавр 1ФСО, 1 ФА
Додаткові розділи алгебри 90 3,4 бакалавр
Основи теорії Галуа 90 3,4 бакалавр
Методи обчислень 90 5 бакалавр 2ФІА
Основи теорії числових систем 90 5 бакалавр 2ФІА
Алгебра і теорія чисел 105 7 бакалавр 31ФМІ
Геометрія 75 8 бакалавр 31ФМІ
Вибрані питання алгебри і геометрії 60 7 бакалавр 31-32МЕІ
Вибрані питання алгебри і геометрії 60 7 бакалавр 31-32МЕІ
Вибрані питання алгебри і геометрії 60 8 бакалавр 31-32МФІ
Вибрані питання алгебри і геометрії 60 8 бакалавр 31-32МФІ
Геометрія чисел 90 3 магістр 1 МФМ, 1 МЕм
Конструктивна теорія функцій 90 3 магістр 1 МФм, 1МЕм
Теорія ймовірності та математична статистика 90 4 бакалавр 1 ФСО. 1 ФА
Теорія ймовірності фізичних процесів
90 4 бакалавр 1 ФСО, 1 ФА

Кафедра математичного аналізу та диференціальних рівнянь

 Кафедра методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи

Назва дисципліни Кількість годин семестр Осв.ступінь Шифр групи, студенти, які можуть обрати
Статистичні методи в психології та педагогіці 90 3 магістр 1МФІСОм, 1МЕІСОм
Освітні вимірювання 120 3 магістр 1ФМІСОм, 1ФІАСОм
Економіка освіти 90 3 магістр 1ФМІСОм, 1ФІАСОм
Методологія наукового дослідження 60 3 магістр 1ФІАм, 1ФМІм
Історія і методологія фізики 90 3 магістр 1ФІАм, 1ФМІм

Кафедра математики і теорії та методики навчання математики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп, студенти,які можуть обрати
Методи наближених обчислень 60 8 бакалавр 31АФПМ
Сучасні технології навчання математичних дисциплін 90 3 магістр 1МФІСОм,1МЕІСОм

Кафедра загальної та прикладної фізики

Назва дисципліни Кількість годин Семестр Осв.ступінь Шифр груп, студенти,які можуть обрати
Вибрані питання прикладної фізики 90 3 магістр

1ФМІСОм,1ФІАСОм

   

Всього відвідувань

7591492

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ